Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารเทศบาล

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้171
mod_vvisit_counterเมื่อวาน439
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1286
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2063
mod_vvisit_counterเดือนนี้70764
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว295149
mod_vvisit_counterตั้งแต่ 1 ต.ค. 546629206

เข้าชม 10 นาทีที่ผ่านมา: 12
IP ของคุณ คือ : 100.26.182.28
วันที่: 18 ก.ย. 2019
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 4751 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการฯ พ.ศ.2553  ข้อ 7 โดยแจ้งขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555


อ่านบทความอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม


หัวหน้าส่วนราชการ