Get Adobe Flash player
คุณอยู่ที่ หน้าหลัก เทศบัญญัติงบประมาณ

คณะผู้บริหารเทศบาล

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้318
mod_vvisit_counterเมื่อวาน949
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4204
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5967
mod_vvisit_counterเดือนนี้16809
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23353
mod_vvisit_counterตั้งแต่ 1 ต.ค. 546676052

เข้าชม 10 นาทีที่ผ่านมา: 13
IP ของคุณ คือ : 18.207.132.114
วันที่: 21 พ.ย. 2019

จำนวนผู้ Online ขณะนี้

เรามี 300 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทั้งเล่ม)
alt ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
alt ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
alt ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงาน
รายงานประมาณการรายรับ (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายรับ)
รายงานประมาณการรายจ่าย (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
alt ส่วนที่3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
alt ภาคผนวก
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงาน
     รายงานประมาณการรายรับ (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายรับ)
     รายงานประมาณการรายจ่าย (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  
    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ทั้งเล่ม)
ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงาน
     รายงานประมาณการรายรับ (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายรับ)
     รายงานประมาณการรายจ่าย (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)
     แผนงานบริหารทั่วไป
     แผนงานรักษาความสงบภายใน
     แผนงานการศึกษา
     แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานเคหะชุมชน
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานการพาณิชย์
     แผนงานงบกลาง
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
     สถานธนานุบาล
     สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ภาคผนวก
    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
      คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงาน
     รายงานประมาณการรายรับ (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายรับ)
     รายงานประมาณการรายจ่าย (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ประกาศเทศบาลนครสกลนคร
ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
      คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงาน
     รายงานประมาณการรายรับ (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายรับ)
     รายงานประมาณการรายจ่าย (รายงาน-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
     สถานีขนส่งผู้โดยสาร
    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
 
บทความ อื่นๆ ...

หัวหน้าส่วนราชการ